HKRCSS

彈射及手擲滑翔機賽
2003年1月5日

香港遙控滑翔飛行協會於2003年1月5日星期日在馬鞍山昂坪舉行了一次彈射及手擲滑翔機賽。共有8位模型 機師參與這次賽事。賽事由下午2時30分開始至5時正完結。賽事分為彈射和手擲兩個部份。共舉行了兩個回合的彈射定點降落和一個回合的手擲停空賽。是日全 場總冠軍是由麥啟楊創造的481分。恭喜、恭喜。由於山上有很多亂流,這次比賽的難度也很高。多謝各位機師的支持和參與,另這次比賽能完滿結束。以下是比 賽的成積表:

 
參賽者 所用模型 得分(彈射) 得分(手擲) 總得分
麥啟楊 MiniCorado 181 300 481
羅國鏗 Tango 183 265 448
羅崇本 Tango 137 245 382
Angus Lee Olympic 166 116 282
黃偉業 MiniEllipse 167 21 188
雷應春 Highlight 167 9 176
蘇國英 Sketer 168 8 176
陳祥發 MiniCorado 25 95 120


機師們在討論用什麼比賽技巧以增取好成積


預備好!這條彈射筋好重手呢!


啊麥預備好、可以出機


全日唯一意外,彈射時機尾撞傷手指!


嘩、真是叫好!大羅是全日落地最準的


各位參賽者準備好、手擲出機啦!


三位高手來個合照:冠軍啊麥(中)、亞軍羅仔(右)、季軍大羅(左)


來個賽後團体照,玩得開心呢!